Dušan Bandúr – BAN Install Žilina

POSKYTUJE TIETO SLUŽBY

Dušan Bandúr ponúka vykonanie východzej a periodickej revízie s vydaním revíznej správy. Zameriavame sa na revízie elektrospotrebičov, revízie bleskozvodov a revízie elektroinštalácieinštalácie. Všetky zákazky realizujeme v Žilinskom a Trenčianskym kraji.

VN prípojky a elektroinštalácie

Ponúkam pre svojich zákazníkov, vlastniacich či prevádzkujúcich zariadenia vysokého napätia.
Revízie VN prípojok , trafostaníc , VN rozvodní , VN rozvádzačov

Revízie bleskozvodov

Postup revízie bleskozvodov je daný platným nariadením, základom je prehliadka a meranie. Revízia musí byť urobená už v priebehu výstavby, aby bolo možné zrevidovať uloženie uzemňovača.

VIAC

Revízia elektroinštalácie

Revízie sa vykonávajú formou pravidelných prehliadok, v bytoch sa robí revízia elektroinštalácie raz za päť rokov.

VIAC

revízie elektrospotrebičov

Aby spotrebiče správne fungovali a predovšetkým boli pre užívateľa bezpečné, musí byť pravidelne kontrolované a vhodne pripojené na jestvujúcu elektroinštaláciu.

VIAC

Dušan Bandúr – BAN Install Žilina

Od roku 2020 je podnikanie rozšírené o elektroinštalácie a prípojky VN

KONTAKT

Dušan Bandúr – BAN Install

IČO: 41921267
DIČ: 1047517977

Gaská 136
013 32 Dlhé Pole
okres Žilina

+421 907 331 823

bandur.dusan@gmail.com

Kde nás nájdete

Naša firma sídli v obci Dlhé Pole č. 136 v okrese Žilina.

Pokiaľ sa do našej firmy vydáte zo smeru od Žiliny, pôjdete po ceste č. 507 smer Divinka, míňate vodnú nádrž Hričov, prichádzate do Svederníku, vpravo bude nákupné stredisko COOP, pri detskom ihrisku odbočíte vpravo, míňate autobusovú zastávku, prejdete Zárieč-Keblov a blížite sa k obci Dlhé Pole, idete stále rovno, na križovatke v tvare Y odbočíte vpravo, po ľavej strane kaplnky, na druhej križovatke odbočíte vľavo, na konci ulice v poslednej budove po ľavej strane sídli naša firma a vy ste na mieste.

Zo smeru od Turzovky pôjdete po ulici č. 541, prechádzate Veľké Rovné, v Kotešovej odbočíte vľavo na ulici č. 507, prídete do Svederníku, pri detskom ihrisku odbočíte vľavo a idete stále rovno až do Dlhého Poľa. Míňate kaplnku a za ňou na druhej križovatke odbočíte vľavo a prídete k našej firme, ktorú nájdete na konci ulice po ľavej strane vozovky.

Od Považskej Bystrice pôjdete po ceste D1 smer Bytča. Z diaľničného výjazdu 183 idete po ceste  č.10, po pravej strane čerpacej stanice Slovnaft, kruhový objazd opustíte na prvom výjazde a ste na ceste č.507, míňate cintorín, futbalový štadión, prejdete Hričovský kanál a pokračujete stále rovno, prichádzate do obce Oblazov, stále ste na ceste č. 507, prejdete Svederníkom, pri detskom ihrisku odbočte vľavo a pokračujete smer Dlhé Pole, tam za kaplnkou na druhej križovatke odbočte vľavo, zaparkujte pri poslednej budove po ľavej strane a ste v cieli.

Prajeme Vám ničím nerušenú jazdu a tešíme sa na Vašu návštevu.